Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:53
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 573,00 1 732,00
-96,8%
1 701,00
-1,8%
15 772,00
827,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 621,00 -1 606,00
---
-1 625,00
---
-2 124,00
---
Zysk (strata) brutto 1 478,00 -8 236,00
---
7 394,00
---
-3 801,00
---
Zysk (strata) netto 1 761,00 -8 422,00
---
9 469,00
---
-3 112,00
---
Amortyzacja 162,00 124,00
-23,5%
134,00
8,1%
113,00
-15,7%
Aktywa 792 429,00 789 483,00
-0,4%
785 965,00
-0,4%
795 745,00
1,2%
Kapitał własny 75 113,00 66 691,00
-11,2%
76 160,00
14,2%
73 048,00
-4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,02 1,79
-11,2%
2,05
14,2%
1,96
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,23
---
0,26
---
-0,08
---