Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:37
kontakt
RANKPROGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 768,00 2 622,00
48,3%
1 677,00
-36,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -247,00 -2 032,00
---
-1 441,00
---
Zysk (strata) brutto -10 067,00 -4 126,00
---
6 394,00
---
Zysk (strata) netto -12 949,00 -2 934,00
---
8 116,00
---
Amortyzacja 112,00 128,00
14,3%
132,00
3,1%
Aktywa 833 432,00 822 868,00
-1,3%
830 762,00
1,0%
Kapitał własny 57 233,00 40 653,00
-29,0%
48 769,00
20,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,54 1,09
-29,0%
1,31
20,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,35 -0,08
---
0,22
---