Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.26, godz. 10:21
kontakt
BPX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 421,00 28 157,00
-0,9%
29 065,00
3,2%
34 502,00
18,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 531,00 2 215,00
-51,1%
5 523,00
149,3%
4 815,00
-12,8%
Zysk (strata) brutto 4 697,00 2 362,00
-49,7%
6 385,00
170,3%
4 815,00
-24,6%
Zysk (strata) netto 4 219,00 1 885,00
-55,3%
5 642,00
199,3%
4 200,00
-25,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 77 095,00 83 964,00
8,9%
85 563,00
1,9%
89 675,00
4,8%
Kapitał własny 46 618,00 48 503,00
4,0%
52 217,00
7,7%
56 417,00
8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,24 2,33
4,0%
2,51
7,7%
2,71
8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,09
-55,2%
0,27
197,8%
0,20
-25,5%