Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.29, godz. 12:37
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 266,00 2 463,00
-42,3%
2 119,00
-14,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 321,00 97,00
-69,8%
178,00
83,5%
Zysk (strata) brutto 324,00 100,00
-69,1%
177,00
77,0%
Zysk (strata) netto 257,00 80,00
-68,9%
139,00
73,8%
Amortyzacja 22,00 30,00
36,4%
25,00
-16,7%
Aktywa 3 565,00 3 837,00
7,6%
3 311,00
-13,7%
Kapitał własny 1 863,00 1 942,00
4,2%
2 081,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,44
4,5%
0,47
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-69,0%
0,03
77,8%