Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.06, godz. 09:49
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 680,00 4 266,00
153,9%
2 463,00
-42,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 321,00
903,1%
97,00
-69,8%
Zysk (strata) brutto 40,00 324,00
710,0%
100,00
-69,1%
Zysk (strata) netto 27,00 257,00
851,9%
80,00
-68,9%
Amortyzacja 24,00 22,00
-8,3%
30,00
36,4%
Aktywa 2 769,00 3 565,00
28,7%
3 837,00
7,6%
Kapitał własny 1 608,00 1 863,00
15,9%
1 942,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,42
15,6%
0,44
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
866,7%
0,02
-69,0%