Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:03
kontakt
MINERAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 186,00 1 893,00
-40,6%
1 643,00
-13,2%
1 680,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 176,00 19,00
-89,2%
99,00
421,1%
32,00
-67,7%
Zysk (strata) brutto 186,00 18,00
-90,3%
94,00
422,2%
40,00
-57,4%
Zysk (strata) netto 151,00 12,00
-92,1%
76,00
533,3%
27,00
-64,5%
Amortyzacja 27,00 30,00
11,1%
28,00
-6,7%
24,00
-14,3%
Aktywa 3 480,00 2 871,00
-17,5%
2 723,00
-5,2%
2 769,00
1,7%
Kapitał własny 1 493,00 1 505,00
0,8%
1 581,00
5,0%
1 608,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,6%
0,36
5,3%
0,36
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-91,2%
0,02
466,7%
0,01
-64,7%