Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 03:06
kontakt
VIGOSYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 264,00 14 582,00
2,2%
18 011,00
23,5%
16 651,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 545,00 5 203,00
-20,5%
6 555,00
26,0%
7 212,00
10,0%
Zysk (strata) brutto 6 055,00 4 904,00
-19,0%
6 991,00
42,6%
6 785,00
-2,9%
Zysk (strata) netto 20 513,00 5 394,00
-73,7%
7 018,00
30,1%
8 606,00
22,6%
Amortyzacja 1 629,00 1 639,00
0,6%
1 699,00
3,7%
1 702,00
0,2%
Aktywa 167 062,00 172 767,00
3,4%
183 531,00
6,2%
195 022,00
6,3%
Kapitał własny 100 582,00 105 976,00
5,4%
111 518,00
5,2%
120 124,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 137,97 145,37
5,4%
152,97
5,2%
164,78
7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 28,14 7,40
-73,7%
9,63
30,1%
11,80
22,6%