Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.04, godz. 09:58
kontakt
VIGOPHOTN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 22 254,00 11 728,00
-47,3%
20 307,00
73,1%
16 282,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 755,00 1 556,00
-73,0%
3 778,00
142,8%
3 001,00
-20,6%
Zysk (strata) brutto 5 734,00 1 016,00
-82,3%
3 807,00
274,7%
1 979,00
-48,0%
Zysk (strata) netto 11 330,00 3 608,00
-68,2%
4 675,00
29,6%
4 749,00
1,6%
Amortyzacja 1 713,00 1 776,00
3,7%
3 251,00
83,1%
1 629,00
-49,9%
Aktywa 218 997,00 223 152,00
1,9%
240 571,00
7,8%
259 526,00
7,9%
Kapitał własny 133 067,00 136 674,00
2,7%
142 150,00
4,0%
146 851,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 182,53 187,48
2,7%
194,99
4,0%
201,44
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 15,54 4,95
-68,2%
6,41
29,6%
6,51
1,6%