Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 03:10
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 377 922,00 403 890,00
6,9%
189 351,00
-53,1%
348 221,00
83,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 82 898,00 134 003,00
61,6%
64 982,00
-51,5%
98 531,00
51,6%
Zysk (strata) brutto 77 828,00 138 170,00
77,5%
69 402,00
-49,8%
112 190,00
61,7%
Zysk (strata) netto 62 877,00 111 654,00
77,6%
56 487,00
-49,4%
91 207,00
61,5%
Amortyzacja 768,00 804,00
4,7%
828,00
3,0%
856,00
3,4%
Aktywa 3 176 024,00 3 156 097,00
-0,6%
3 209 751,00
1,7%
3 232 223,00
0,7%
Kapitał własny 1 153 710,00 1 265 419,00
9,7%
1 321 906,00
4,5%
1 219 540,00
-7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,80 32,69
9,7%
34,14
4,5%
31,50
-7,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,62 2,88
77,6%
1,46
-49,4%
2,36
61,5%