Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 00:13
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 378 793,00 648 027,00
71,1%
406 400,00
-37,3%
469 372,00
15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 86 873,00 166 613,00
91,8%
114 097,00
-31,5%
83 668,00
-26,7%
Zysk (strata) brutto 85 571,00 170 916,00
99,7%
132 452,00
-22,5%
93 028,00
-29,8%
Zysk (strata) netto 69 265,00 133 426,00
92,6%
107 202,00
-19,7%
75 325,00
-29,7%
Amortyzacja 846,00 754,00
-10,9%
727,00
-3,6%
730,00
0,4%
Aktywa 2 846 132,00 3 123 554,00
9,7%
3 265 723,00
4,6%
3 294 946,00
0,9%
Kapitał własny 1 007 136,00 1 140 594,00
13,3%
1 247 796,00
9,4%
1 090 833,00
-12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,01 29,46
13,3%
32,23
9,4%
28,18
-12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,79 3,45
92,6%
2,77
-19,6%
1,95
-29,7%