Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 06:23
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 388 034,00 261 124,00
-32,7%
361 619,00
38,5%
378 793,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 61 766,00 40 477,00
-34,5%
82 895,00
104,8%
86 873,00
4,8%
Zysk (strata) brutto 87 053,00 40 802,00
-53,1%
113 020,00
177,0%
85 571,00
-24,3%
Zysk (strata) netto 76 108,00 33 046,00
-56,6%
97 142,00
194,0%
69 265,00
-28,7%
Amortyzacja 586,00 664,00
13,3%
742,00
11,7%
846,00
14,0%
Aktywa 2 766 968,00 2 808 958,00
1,5%
2 901 476,00
3,3%
2 846 132,00
-1,9%
Kapitał własny 924 981,00 958 027,00
3,6%
937 871,00
-2,1%
1 007 136,00
7,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 23,89 24,75
3,6%
24,22
-2,1%
26,01
7,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,97 0,85
-56,6%
2,51
193,8%
1,79
-28,7%