Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:59
kontakt
CORMAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 852,00 12 132,00
-23,5%
12 081,00
-0,4%
13 601,00
12,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 443,00 -1 139,00
---
-815,00
---
-363,00
---
Zysk (strata) brutto 769,00 -1 459,00
---
-2 592,00
---
2 584,00
---
Zysk (strata) netto 769,00 -1 459,00
---
-2 592,00
---
2 584,00
---
Amortyzacja 889,00 884,00
-0,6%
845,00
-4,4%
852,00
0,8%
Aktywa 103 124,00 101 497,00
-1,6%
101 712,00
0,2%
105 457,00
3,7%
Kapitał własny 68 400,00 67 021,00
-2,0%
63 843,00
-4,7%
67 038,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,81 0,80
-2,0%
0,76
-4,8%
0,80
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
-0,03
---
0,03
---