Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:06
kontakt
CORMAY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 126,00 11 093,00
-21,5%
12 295,00
10,8%
12 887,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 996,00 -351,00
---
733,00
---
-692,00
---
Zysk (strata) brutto -3 914,00 -121,00
---
212,00
---
13 165,00
6 109,9%
Zysk (strata) netto -4 005,00 -121,00
---
212,00
---
13 165,00
6 109,9%
Amortyzacja 1 019,00 813,00
-20,2%
929,00
14,3%
887,00
-4,5%
Aktywa 106 594,00 107 169,00
0,5%
108 917,00
1,6%
98 436,00
-9,6%
Kapitał własny 64 194,00 64 648,00
0,7%
65 539,00
1,4%
64 813,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,76 0,77
0,8%
0,78
1,3%
0,77
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,00
---
0,00
---
0,16
5 100,0%