Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.10.01, godz. 17:58
kontakt
XPLUS
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 836,00 38 872,00
26,1%
51 697,00
33,0%
59 722,00
15,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 258,00 10 051,00
91,2%
11 385,00
13,3%
9 167,00
-19,5%
Zysk (strata) brutto 5 071,00 9 762,00
92,5%
11 273,00
15,5%
9 496,00
-15,8%
Zysk (strata) netto 4 221,00 8 098,00
91,9%
9 470,00
16,9%
8 133,00
-14,1%
Amortyzacja 333,00 1 244,00
273,6%
2 006,00
61,3%
2 184,00
8,9%
Aktywa 19 148,00 23 838,00
24,5%
34 549,00
44,9%
35 347,00
2,3%
Kapitał własny 11 625,00 15 682,00
34,9%
16 590,00
5,8%
17 988,00
8,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,23
34,7%
0,25
5,6%
0,27
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,12
90,5%
0,14
17,5%
0,12
-14,2%