Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.22, godz. 07:13
kontakt
HUBTECH
Roczne skonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 51 486,00 121 670,00
136,3%
179 997,00
47,9%
159 618,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 192,00 21 859,00
584,8%
31 991,00
46,4%
24 529,00
-23,3%
Zysk (strata) brutto 2 720,00 21 320,00
683,8%
31 265,00
46,6%
23 891,00
-23,6%
Zysk (strata) netto 2 321,00 12 659,00
445,4%
15 715,00
24,1%
13 428,00
-14,6%
Amortyzacja 2 651,00 15 822,00
496,8%
14 681,00
-7,2%
14 559,00
-0,8%
Aktywa 260 786,00 332 294,00
27,4%
350 337,00
5,4%
343 563,00
-1,9%
Kapitał własny 50 880,00 174 624,00
243,2%
188 622,00
8,0%
201 154,00
6,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,37
133,8%
0,40
7,8%
0,43
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,03
285,7%
0,03
25,9%
0,03
-14,7%