Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 10:20
kontakt
HUBTECH
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 31 080,00 51 486,00
65,7%
121 670,00
136,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 066,00 3 192,00
199,4%
21 859,00
584,8%
Zysk (strata) brutto 689,00 2 720,00
294,8%
21 320,00
683,8%
Zysk (strata) netto 583,00 2 321,00
298,1%
12 659,00
445,4%
Amortyzacja 2 448,00 2 651,00
8,3%
15 822,00
496,8%
Aktywa 83 162,00 260 786,00
213,6%
332 294,00
27,4%
Kapitał własny 54 101,00 50 880,00
-6,0%
174 624,00
243,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,16
-5,9%
0,37
133,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
250,0%
0,03
285,7%