Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.29, godz. 20:22
kontakt
HUBTECH
Roczne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 36 601,00 6 294,00
-82,8%
4 245,00
-32,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 439,00 1 184,00
-17,7%
-237,00
---
Zysk (strata) brutto 1 126,00 1 101,00
-2,2%
-280,00
---
Zysk (strata) netto 1 069,00 1 305,00
22,1%
-212,00
---
Amortyzacja 2 385,00 752,00
-68,5%
551,00
-26,7%
Aktywa 184 878,00 172 602,00
-6,6%
167 998,00
-2,7%
Kapitał własny 55 167,00 158 472,00
187,3%
158 261,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,34
94,8%
0,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---