Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 04:12
kontakt
HUBTECH
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 497,00 26 497,00
0,0%
36 601,00
38,1%
6 294,00
-82,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 005,00 965,00
-4,0%
1 439,00
49,1%
1 184,00
-17,7%
Zysk (strata) brutto 678,00 638,00
-5,9%
1 126,00
76,5%
1 101,00
-2,2%
Zysk (strata) netto 582,00 541,00
-7,0%
1 069,00
97,6%
1 305,00
22,1%
Amortyzacja 2 446,00 0,00
---
2 385,00
---
752,00
-68,5%
Aktywa 81 513,00 81 472,00
-0,1%
184 878,00
126,9%
172 602,00
-6,6%
Kapitał własny 54 098,00 54 058,00
-0,1%
55 167,00
2,1%
158 472,00
187,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,17
0,0%
0,17
2,4%
0,34
94,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
50,0%
0,00
0,0%