Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.20, godz. 02:22
kontakt
HUBTECH
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 202,00 62 659,00
139,1%
89 186,00
42,3%
78 159,00
-12,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 770,00 17 925,00
912,7%
20 878,00
16,5%
10 344,00
-50,5%
Zysk (strata) brutto 1 511,00 17 690,00
1 070,7%
20 513,00
16,0%
10 214,00
-50,2%
Zysk (strata) netto 1 429,00 12 604,00
782,0%
13 116,00
4,1%
7 154,00
-45,5%
Amortyzacja 1 204,00 4 164,00
245,8%
7 202,00
73,0%
7 459,00
3,6%
Aktywa 99 721,00 341 330,00
242,3%
350 352,00
2,6%
349 059,00
-0,4%
Kapitał własny 55 530,00 196 746,00
254,3%
203 402,00
3,4%
251 754,00
23,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,42
140,6%
0,44
3,3%
0,54
23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
440,0%
0,03
3,7%
0,02
-46,4%