Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 22:49
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 168,00 1 182,00
1,2%
1 215,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 106,00 82,00
-22,6%
351,00
328,0%
Zysk (strata) brutto 99,00 82,00
-17,2%
328,00
300,0%
Zysk (strata) netto 99,00 57,00
-42,4%
259,00
354,4%
Amortyzacja 102,00 93,00
-8,8%
93,00
0,0%
Aktywa 168 132,00 167 868,00
-0,2%
166 774,00
-0,7%
Kapitał własny 158 360,00 158 417,00
0,0%
158 676,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
0,0%
0,34
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---