Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.05.20, godz. 09:10
kontakt
BERLING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 402,00 23 717,00
10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 254,00 3 615,00
60,4%
Zysk (strata) brutto 1 092,00 3 647,00
234,0%
Zysk (strata) netto 877,00 2 945,00
235,8%
Amortyzacja 202,00 204,00
1,0%
Aktywa 87 901,00 88 075,00
0,2%
Kapitał własny 75 392,00 78 336,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,30 4,46
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,17
236,0%