Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.06.04, godz. 22:41
kontakt
VERBICOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 717,00 2 267,00
-16,6%
2 230,00
-1,6%
2 288,00
2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -55,00 129,00
---
-680,00
---
155,00
---
Zysk (strata) brutto -89,00 104,00
---
-77,00
---
130,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 104,00
---
-77,00
---
112,00
---
Amortyzacja 83,00 82,00
-1,2%
82,00
0,0%
81,00
-1,2%
Aktywa 17 037,00 16 996,00
-0,2%
17 471,00
2,8%
16 670,00
-4,6%
Kapitał własny 12 585,00 12 689,00
0,8%
12 592,00
-0,8%
12 704,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,57 1,58
0,8%
1,57
-0,8%
1,58
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
-0,01
---
0,01
---