Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 06:00
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 798,00 1 009,00
-43,9%
1 105,00
9,5%
1 389,00
25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 441,00 -228,00
---
1 092,00
---
-515,00
---
Zysk (strata) brutto 289,00 -281,00
---
1 145,00
---
609,00
-46,8%
Zysk (strata) netto 289,00 -281,00
---
603,00
---
608,00
0,8%
Amortyzacja 3,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 264,00 7 680,00
-7,1%
7 529,00
-2,0%
3 949,00
-47,5%
Kapitał własny -46 182,00 -46 463,00
---
-45 860,00
---
-43 170,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,85 -1,86
---
-1,83
---
-1,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
0,02
---
0,02
0,0%