Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.01, godz. 12:51
kontakt
FASTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 105,00 1 389,00
25,7%
1 337,00
-3,7%
895,00
-33,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 092,00 -515,00
---
-706,00
---
-230,00
---
Zysk (strata) brutto 1 145,00 609,00
-46,8%
-1 444,00
---
-279,00
---
Zysk (strata) netto 603,00 608,00
0,8%
-1 854,00
---
-279,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 7 529,00 3 949,00
-47,5%
2 784,00
-29,5%
2 540,00
-8,8%
Kapitał własny -45 860,00 -43 170,00
---
-41 402,00
---
-41 681,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,83 -1,73
---
-1,66
---
-1,67
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
-0,07
---
-0,01
---