Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:52
kontakt
LARQ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 82,00 78,00
-4,9%
70,00
-10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 690,00 -65,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) brutto -3 694,00 -140,00
---
-649,00
---
Zysk (strata) netto -3 025,00 -158,00
---
-547,00
---
Amortyzacja 63,00 65,00
3,2%
35,00
-46,2%
Aktywa 50 389,00 50 595,00
0,4%
49 885,00
-1,4%
Kapitał własny 43 035,00 42 877,00
-0,4%
42 330,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,35 4,34
-0,4%
4,28
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,31 -0,02
---
-0,06
---