Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.08, godz. 20:48
kontakt
COMPREMUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 498,00 17 759,00
54,5%
8 045,00
-54,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 325,00 1 152,00
-13,1%
1 589,00
37,9%
Zysk (strata) brutto 817,00 453,00
-44,6%
2 221,00
390,3%
Zysk (strata) netto 461,00 306,00
-33,6%
1 683,00
450,0%
Amortyzacja 1 332,00 1 497,00
12,4%
125,00
-91,6%
Aktywa 307 026,00 251 465,00
-18,1%
254 076,00
1,0%
Kapitał własny 178 166,00 177 485,00
-0,4%
179 167,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,97 3,96
-0,4%
4,00
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-30,0%
0,04
442,9%