Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.25, godz. 00:54
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 991,00 1 101,00
11,1%
1 359,00
23,4%
991,00
-27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118,00 99,00
-16,1%
80,00
-19,2%
20,00
-75,0%
Zysk (strata) brutto 116,00 98,00
-15,5%
72,00
-26,5%
18,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 116,00 60,00
-48,3%
65,00
8,3%
18,00
-72,3%
Amortyzacja 2,00 19,00
850,0%
22,00
15,8%
13,00
-40,9%
Aktywa 1 943,00 2 050,00
5,5%
2 130,00
3,9%
2 149,00
0,9%
Kapitał własny 1 614,00 1 674,00
3,7%
1 739,00
3,9%
1 757,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
3,8%
0,25
4,1%
0,26
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-47,1%
0,01
0,0%
0,00
-66,7%