Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.25, godz. 00:57
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 921,00 991,00
7,6%
1 101,00
11,1%
1 359,00
23,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -105,00 118,00
---
99,00
-16,1%
80,00
-19,2%
Zysk (strata) brutto -106,00 116,00
---
98,00
-15,5%
72,00
-26,5%
Zysk (strata) netto -106,00 116,00
---
60,00
-48,3%
65,00
8,3%
Amortyzacja 10,00 2,00
-80,0%
19,00
850,0%
22,00
15,8%
Aktywa 1 732,00 1 943,00
12,2%
2 050,00
5,5%
2 130,00
3,9%
Kapitał własny 1 498,00 1 614,00
7,7%
1 674,00
3,7%
1 739,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,24
7,8%
0,24
3,8%
0,25
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,01
-47,1%
0,01
0,0%