Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.18, godz. 22:56
kontakt
TNTPROENR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 434,00 7 014,00
104,3%
3 997,00
-43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -556,00 623,00
---
3 585,00
475,4%
Zysk (strata) brutto 18,00 617,00
3 327,8%
3 537,00
473,3%
Zysk (strata) netto -1,00 491,00
---
3 537,00
620,4%
Amortyzacja 6,00 8,00
33,3%
8,00
0,0%
Aktywa 137 038,00 137 534,00
0,4%
152 951,00
11,2%
Kapitał własny 125 190,00 122 502,00
-2,1%
129 217,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,21 7,47
20,4%
7,88
5,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,03
---
0,22
620,0%