Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 03:54
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 488,00 2 848,00
483,6%
876,00
-69,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 233,00 4 191,00
1 698,7%
36,00
-99,1%
Zysk (strata) brutto 232,00 4 189,00
1 705,6%
46,00
-98,9%
Zysk (strata) netto 232,00 4 159,00
1 692,7%
46,00
-98,9%
Amortyzacja 0,00 62,00
---
0,00
---
Aktywa 123 055,00 126 993,00
3,2%
127 326,00
0,3%
Kapitał własny 122 258,00 125 292,00
2,5%
125 987,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,46 7,64
2,5%
7,69
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,25
1 714,3%
0,00
-98,8%