Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 04:13
kontakt
TAMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 791,00 14 719,00
-12,3%
7 437,00
-49,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 1 085,00
---
486,00
-55,2%
Zysk (strata) brutto -150,00 869,00
---
349,00
-59,8%
Zysk (strata) netto -36,00 170,00
---
231,00
35,9%
Amortyzacja 199,00 197,00
-1,0%
194,00
-1,5%
Aktywa 47 478,00 40 243,00
-15,2%
45 501,00
13,1%
Kapitał własny 16 100,00 16 270,00
1,1%
16 501,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,84
1,1%
0,85
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,01
33,3%