Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.05.27, godz. 03:00
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 380,00 1 040,00
-24,6%
1 408,00
35,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 231,00 322,00
39,4%
1 099,00
241,3%
Zysk (strata) brutto 25,00 182,00
628,0%
889,00
388,5%
Zysk (strata) netto 34,00 182,00
435,3%
887,00
387,4%
Amortyzacja 37,00 37,00
0,0%
37,00
0,0%
Aktywa 912 028,00 912 317,00
0,0%
912 006,00
-0,0%
Kapitał własny 858 322,00 858 505,00
0,0%
859 391,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
0,0%
0,31
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---