Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 21:09
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 853,00 60,00
-93,0%
61,00
1,7%
273,00
347,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 578,00 -458,00
---
-642,00
---
-357,00
---
Zysk (strata) brutto -7 077,00 -458,00
---
-1 174,00
---
-357,00
---
Zysk (strata) netto -6 511,00 -458,00
---
-1 462,00
---
-357,00
---
Amortyzacja 44,00 43,00
-2,3%
46,00
7,0%
47,00
2,2%
Aktywa 919 407,00 918 841,00
-0,1%
920 020,00
0,1%
920 226,00
0,0%
Kapitał własny 868 262,00 867 804,00
-0,1%
866 341,00
-0,2%
865 985,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
-0,3%
0,32
0,0%
0,32
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---
0,00
---