Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.24, godz. 09:57
kontakt
PRAGMAINK
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 356,00 13 673,00
-29,4%
3 013,00
-78,0%
3 013,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 031,00 -10 068,00
---
1 066,00
---
1 005,00
-5,7%
Zysk (strata) brutto 9 740,00 -3 063,00
---
-423,00
---
875,00
---
Zysk (strata) netto 5 815,00 -3 219,00
---
-535,00
---
893,00
---
Amortyzacja 855,00 748,00
-12,5%
308,00
-58,8%
322,00
4,5%
Aktywa 207 278,00 165 939,00
-19,9%
49 513,00
-70,2%
77 272,00
56,1%
Kapitał własny 52 886,00 32 646,00
-38,3%
36 203,00
10,9%
26 923,00
-25,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,37 8,87
-38,3%
9,84
10,9%
7,32
-25,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 -0,88
---
-0,14
---
0,24
---