Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.04, godz. 11:15
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 547,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -223,00
Zysk (strata) brutto 1 139,00
Zysk (strata) netto 761,00
Amortyzacja 141,00
Aktywa 46 797,00
Kapitał własny 36 216,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,84
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21