Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.11.30, godz. 08:34
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 555,00 659,00
18,7%
1 032,00
56,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 768,00 -120,00
---
64,00
---
Zysk (strata) brutto -81,00 -402,00
---
1 215,00
---
Zysk (strata) netto -3 062,00 -293,00
---
1 105,00
---
Amortyzacja 179,00 150,00
-16,2%
151,00
0,7%
Aktywa 36 784,00 35 892,00
-2,4%
37 323,00
4,0%
Kapitał własny 26 241,00 25 948,00
-1,1%
27 054,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,13 7,05
-1,1%
7,35
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,83 -0,08
---
0,30
---