Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:49
kontakt
ORZLOPONY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 427,00 3 825,00
11,6%
3 298,00
-13,8%
3 378,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 764,00 958,00
25,4%
1 098,00
14,6%
545,00
-50,4%
Zysk (strata) brutto 718,00 880,00
22,6%
1 026,00
16,6%
477,00
-53,5%
Zysk (strata) netto 566,00 693,00
22,4%
842,00
21,5%
346,00
-58,9%
Amortyzacja 504,00 523,00
3,8%
533,00
1,9%
530,00
-0,6%
Aktywa 20 698,00 21 184,00
2,3%
22 362,00
5,6%
21 804,00
-2,5%
Kapitał własny 3 316,00 7 467,00
125,2%
8 488,00
13,7%
8 655,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,70
125,3%
0,80
13,8%
0,82
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,06
22,6%
0,08
21,5%
0,03
-58,2%