Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 05:16
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 962,00 3 900,00
-44,0%
4 109,00
5,4%
10 775,00
162,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 558,00 2 014,00
-63,8%
1 752,00
-13,0%
-16 137,00
---
Zysk (strata) brutto 3 644,00 8 392,00
130,3%
1 494,00
-82,2%
-16 554,00
---
Zysk (strata) netto 2 744,00 6 704,00
144,3%
1 555,00
-76,8%
-15 924,00
---
Amortyzacja 92,00 101,00
9,8%
122,00
20,8%
122,00
0,0%
Aktywa 83 619,00 93 026,00
11,2%
89 945,00
-3,3%
107 977,00
20,0%
Kapitał własny 46 078,00 54 139,00
17,5%
54 337,00
0,4%
38 413,00
-29,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,94 24,60
17,5%
24,69
0,4%
17,45
-29,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,25 3,05
144,3%
0,71
-76,8%
-7,24
---