Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.28, godz. 21:00
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 611,00 1 527,00
-41,5%
267,00
-82,5%
1 172,00
339,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00 -952,00
---
-2 299,00
---
-573,00
---
Zysk (strata) brutto -1 016,00 -2 616,00
---
-342,00
---
-283,00
---
Zysk (strata) netto -710,00 -2 542,00
---
-264,00
---
-283,00
---
Amortyzacja 85,00 262,00
208,2%
152,00
-42,0%
174,00
14,5%
Aktywa 62 344,00 62 478,00
0,2%
56 560,00
-9,5%
65 955,00
16,6%
Kapitał własny -28 959,00 -31 522,00
---
-31 808,00
---
-32 135,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1 898,84 -2 066,90
---
-2 085,65
---
-2 107,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -46,53 -166,65
---
-17,33
---
-18,54
---