Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.23, godz. 04:04
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 172,00 966,00
-17,6%
1 701,00
76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -573,00 16 631,00
---
1,00
-100,0%
Zysk (strata) brutto -283,00 14 469,00
---
5 068,00
-65,0%
Zysk (strata) netto -283,00 14 469,00
---
5 068,00
-65,0%
Amortyzacja 174,00 152,00
-12,6%
152,00
0,0%
Aktywa 65 955,00 18 652,00
-71,7%
18 363,00
-1,5%
Kapitał własny -32 135,00 215,00
---
5 283,00
2 357,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,63 0,01
---
0,23
2 422,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,62
---
0,22
-65,1%