Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 21:18
kontakt
IDH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 775,00 2 524,00
-76,6%
-10 608,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16 137,00 -63 700,00
---
-853,00
---
Zysk (strata) brutto -16 554,00 -63 870,00
---
-3 817,00
---
Zysk (strata) netto -15 924,00 -62 741,00
---
-3 921,00
---
Amortyzacja 122,00 167,00
36,9%
129,00
-22,8%
Aktywa 107 977,00 73 413,00
-32,0%
74 577,00
1,6%
Kapitał własny 38 413,00 -24 328,00
---
-28 250,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,45 -11,05
---
-12,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -7,24 -28,51
---
-1,78
---