Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 04:52
kontakt
LETUS
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 389,00 2 819,00
-35,8%
2 323,00
-17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 474,00 503,00
-65,9%
-1 096,00
---
Zysk (strata) brutto 1 450,00 1 310,00
-9,7%
-1 161,00
---
Zysk (strata) netto 735,00 886,00
20,5%
-1 283,00
---
Amortyzacja 309,00 139,00
-55,0%
129,00
-7,2%
Aktywa 13 801,00 15 864,00
14,9%
14 735,00
-7,1%
Kapitał własny 14 411,00 15 972,00
10,8%
14 689,00
-8,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,25
10,6%
0,23
-8,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
16,7%
-0,02
---