Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 14:01
kontakt
LETUS
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 908,00 1 486,00
-22,1%
1 147,00
-22,8%
1 389,00
21,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 683,00 597,00
-12,6%
56,00
-90,6%
54,00
-3,6%
Zysk (strata) brutto 683,00 583,00
-14,6%
16,00
-97,3%
46,00
187,5%
Zysk (strata) netto 683,00 583,00
-14,6%
-42,00
---
28,00
---
Amortyzacja 0,00 39,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 25 208,00 25 349,00
0,6%
14 708,00
-42,0%
14 155,00
-3,8%
Kapitał własny 20 566,00 21 505,00
4,6%
15 930,00
-25,9%
14 717,00
-7,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,34
4,6%
0,25
-26,0%
0,23
-7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-18,2%
-0,00
---
0,00
---