Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.03.21, godz. 08:30
kontakt
LETUS
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 50,00
150,0%
50,00
0,0%
72,00
44,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 38,00
171,4%
33,00
-13,2%
-163,00
---
Zysk (strata) brutto 14,00 38,00
171,4%
4,00
-89,5%
-163,00
---
Zysk (strata) netto 14,00 38,00
171,4%
4,00
-89,5%
-163,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 873,00 12 910,00
0,3%
11 976,00
-7,2%
10 528,00
-12,1%
Kapitał własny 12 003,00 12 015,00
0,1%
10 827,00
-9,9%
9 059,00
-16,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,19
0,0%
0,17
-10,1%
0,14
-16,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---