Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:14
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24,00 20,00
-16,7%
28,00
40,0%
39,00
39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 14,00
7,7%
-17,00
---
-63,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 11,00
10,0%
-17,00
---
-63,00
---
Zysk (strata) netto 10,00 11,00
10,0%
-17,00
---
-63,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 714,00 13 802,00
0,6%
13 816,00
0,1%
13 864,00
0,3%
Kapitał własny 11 769,00 11 775,00
0,1%
11 747,00
-0,2%
11 708,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
0,0%
0,18
0,0%
0,18
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
-0,00
---