Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:44
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 28,00 39,00
39,3%
33,00
-15,4%
32,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -63,00
---
-99,00
---
501,00
---
Zysk (strata) brutto -17,00 -63,00
---
-99,00
---
501,00
---
Zysk (strata) netto -17,00 -63,00
---
-99,00
---
501,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 436,00 10 464,00
0,3%
10 528,00
0,6%
10 043,00
-4,6%
Kapitał własny 9 221,00 9 158,00
-0,7%
9 059,00
-1,1%
9 559,00
5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-0,7%
0,14
-1,4%
0,15
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
0,01
---