Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 11:05
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 301 237,00 245 914,00
-18,4%
254 301,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 924,00 20 011,00
---
-4 442,00
---
Zysk (strata) brutto 1 771,00 18 047,00
919,0%
-1 633,00
---
Zysk (strata) netto 3 199,00 14 107,00
341,0%
-2 428,00
---
Amortyzacja 1 280,00 1 658,00
29,5%
1 446,00
-12,8%
Aktywa 760 266,00 844 018,00
11,0%
954 444,00
13,1%
Kapitał własny 457 468,00 442 899,00
-3,2%
440 471,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,04 19,40
-3,2%
19,29
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,62
341,4%
-0,11
---