Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:12
kontakt
HURTIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 882,00 2 211,00
-23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -185,00 -317,00
---
Zysk (strata) brutto -229,00 -366,00
---
Zysk (strata) netto -229,00 -366,00
---
Amortyzacja 36,00 41,00
13,9%
Aktywa 20 885,00 21 213,00
1,6%
Kapitał własny 457,00 4 532,00
891,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,14
557,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---