Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:35
kontakt
UNIBEP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 345 763,00 220 125,00
-36,3%
323 859,00
47,1%
345 796,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -6 651,00 3 048,00
---
12 391,00
306,5%
11 426,00
-7,8%
Zysk (strata) brutto -9 975,00 2 650,00
---
11 411,00
330,6%
12 533,00
9,8%
Zysk (strata) netto -7 987,00 2 014,00
---
8 985,00
346,1%
9 790,00
9,0%
Amortyzacja 3 163,00 3 373,00
6,6%
3 478,00
3,1%
3 447,00
-0,9%
Aktywa 813 395,00 786 024,00
-3,4%
810 479,00
3,1%
827 890,00
2,1%
Kapitał własny 196 563,00 197 414,00
0,4%
200 503,00
1,6%
208 297,00
3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,60 5,63
0,4%
5,72
1,6%
5,94
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 0,06
---
0,26
349,1%
0,28
9,0%