Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 21:58
kontakt
BIOGENED
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 632,00 33 573,00
-28,0%
48 331,00
44,0%
65 322,00
35,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 235,00 2 736,00
-15,4%
2 865,00
4,7%
3 866,00
34,9%
Zysk (strata) brutto 1 812,00 1 566,00
-13,6%
2 061,00
31,6%
3 607,00
75,0%
Zysk (strata) netto 1 272,00 1 001,00
-21,3%
1 242,00
24,1%
1 961,00
57,9%
Amortyzacja 4 336,00 3 871,00
-10,7%
4 490,00
16,0%
2 883,00
-35,8%
Aktywa 84 691,00 79 331,00
-6,3%
83 400,00
5,1%
61 015,00
-26,8%
Kapitał własny 53 980,00 51 571,00
-4,5%
54 730,00
6,1%
29 949,00
-45,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,98 21,98
0,0%
22,28
1,4%
12,19
-45,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,52
0,0%
0,50
-2,5%
0,80
58,0%