Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 10:43
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 596,00 20 042,00
7,8%
20 114,00
0,4%
17 968,00
-10,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 260,00 2 826,00
986,9%
3 022,00
6,9%
1 019,00
-66,3%
Zysk (strata) brutto 470,00 2 583,00
449,6%
2 418,00
-6,4%
458,00
-81,1%
Zysk (strata) netto 437,00 1 730,00
295,9%
1 620,00
-6,4%
307,00
-81,0%
Amortyzacja 793,00 808,00
1,9%
717,00
-11,3%
700,00
-2,4%
Aktywa 61 015,00 88 592,00
45,2%
68 898,00
-22,2%
73 926,00
7,3%
Kapitał własny 29 949,00 58 120,00
94,1%
32 562,00
-44,0%
32 869,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,19 23,66
94,1%
13,26
-44,0%
13,38
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,70
295,5%
0,66
-6,4%
0,12
-81,0%