Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.24, godz. 16:19
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 925,00 25 548,00
28,2%
29 591,00
15,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 468,00 825,00
-43,8%
3 909,00
373,8%
Zysk (strata) brutto 883,00 609,00
-31,0%
3 137,00
415,1%
Zysk (strata) netto 592,00 141,00
-76,2%
2 102,00
1 390,8%
Amortyzacja 943,00 929,00
-1,5%
947,00
1,9%
Aktywa 77 811,00 78 511,00
0,9%
85 052,00
8,3%
Kapitał własny 35 674,00 36 708,00
2,9%
37 917,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,52 14,94
2,9%
15,44
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,06
-76,3%
0,86
1 401,8%