Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 06:39
kontakt
WOJAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 359,00 61 402,00
5,2%
98 431,00
60,3%
54 930,00
-44,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 320,00 3 153,00
35,9%
12 995,00
312,1%
-1 605,00
---
Zysk (strata) brutto 27 039,00 852,00
-96,8%
13 501,00
1 484,6%
-3 016,00
---
Zysk (strata) netto 23 394,00 580,00
-97,5%
10 437,00
1 699,5%
-3 310,00
---
Amortyzacja 6 084,00 6 162,00
1,3%
6 144,00
-0,3%
6 263,00
1,9%
Aktywa 243 396,00 240 660,00
-1,1%
231 233,00
-3,9%
241 962,00
4,6%
Kapitał własny 80 491,00 81 071,00
0,7%
90 108,00
11,1%
86 798,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,35 6,40
0,7%
7,11
11,1%
6,85
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,84 0,05
-97,5%
0,82
1 689,1%
-0,26
---