Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 12:14
kontakt
WOJAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 98 431,00 54 930,00
-44,2%
54 930,00
0,0%
85 917,00
56,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 995,00 -1 605,00
---
-1 605,00
---
9 724,00
---
Zysk (strata) brutto 13 501,00 -3 016,00
---
-3 016,00
---
8 211,00
---
Zysk (strata) netto 10 437,00 -3 310,00
---
-3 310,00
---
7 883,00
---
Amortyzacja 6 144,00 6 263,00
1,9%
6 263,00
0,0%
6 000,00
-4,2%
Aktywa 231 233,00 241 962,00
4,6%
241 962,00
0,0%
258 150,00
6,7%
Kapitał własny 90 108,00 86 798,00
-3,7%
86 798,00
0,0%
94 681,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,11 6,85
-3,7%
6,85
0,0%
7,47
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,82 -0,26
---
-0,26
---
0,62
---