Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.14, godz. 01:42
kontakt
ATONHT
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -198,00 -236,00
---
-213,00
---
-140,00
---
Zysk (strata) brutto -191,00 -236,00
---
-213,00
---
-140,00
---
Zysk (strata) netto -191,00 -236,00
---
-213,00
---
-140,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 126,00 121,00
-4,0%
112,00
-7,4%
108,00
-3,6%
Kapitał własny -14 913,00 -15 148,00
---
-16 059,00
---
-16 199,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,76 -0,77
---
-0,82
---
-0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,01
---
-0,01
---