Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.22, godz. 02:48
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -71,00 -70,00
---
Zysk (strata) brutto -71,00 -70,00
---
Zysk (strata) netto -71,00 -70,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 110,00 108,00
-1,8%
Kapitał własny -16 334,00 -16 199,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,83 -0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---