Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.01, godz. 21:56
kontakt
ATONHT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -159,00 -126,00
---
-87,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) brutto -159,00 -126,00
---
-87,00
---
-87,00
---
Zysk (strata) netto -159,00 -126,00
---
-87,00
---
-87,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 100,00 111,00
11,0%
112,00
0,9%
114,00
1,8%
Kapitał własny -15 846,00 -15 983,00
---
-16 059,00
---
-16 146,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,80 -0,81
---
-0,82
---
-0,82
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,00
---
-0,00
---