Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.17, godz. 22:00
kontakt
MAXIPIZZA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 272,00 3 517,00
7,5%
3 249,00
-7,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 312,00
1 100,0%
92,00
-70,5%
Zysk (strata) brutto 246,00 277,00
12,6%
45,00
-83,8%
Zysk (strata) netto 221,00 287,00
29,9%
27,00
-90,6%
Amortyzacja 40,00 40,00
0,0%
40,00
0,0%
Aktywa 11 860,00 13 041,00
10,0%
12 661,00
-2,9%
Kapitał własny 6 534,00 7 107,00
8,8%
7 121,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,80 0,87
8,8%
0,87
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
29,6%
0,00
-91,4%