Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.04.16, godz. 02:56
kontakt
IFIRMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 702,00 14 706,00
25,7%
20 622,00
40,2%
25 764,00
24,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 992,00 2 000,00
101,6%
3 944,00
97,2%
5 605,00
42,1%
Zysk (strata) brutto 1 049,00 1 990,00
89,7%
4 006,00
101,3%
6 152,00
53,6%
Zysk (strata) netto 818,00 1 607,00
96,5%
3 345,00
108,2%
4 932,00
47,4%
Amortyzacja 197,00 359,00
82,2%
255,00
-29,0%
316,00
23,9%
Aktywa 13 746,00 17 554,00
27,7%
20 845,00
18,7%
23 801,00
14,2%
Kapitał własny 9 128,00 10 432,00
14,3%
12 324,00
18,1%
14 163,00
14,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,63
14,3%
1,93
18,2%
2,21
14,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,25
96,1%
0,52
108,4%
0,77
47,4%