Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.14, godz. 18:16
kontakt
GRODNO
Roczne skonsolidowane
 2021-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 711 718,00 1 196 035,00
68,0%
1 228 513,00
2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 18 790,00 57 032,00
203,5%
34 001,00
-40,4%
Zysk (strata) brutto 17 320,00 54 600,00
215,2%
27 205,00
-50,2%
Zysk (strata) netto 13 744,00 43 771,00
218,5%
22 320,00
-49,0%
Amortyzacja 5 840,00 7 076,00
21,2%
8 531,00
20,6%
Aktywa 336 690,00 468 172,00
39,1%
499 283,00
6,6%
Kapitał własny 93 557,00 134 097,00
43,3%
143 496,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,08 8,72
43,3%
9,33
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,89 2,85
218,3%
1,45
-49,0%