Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.20, godz. 09:15
kontakt
GRODNO
Roczne nieskonsolidowane
 2021-03-312022-03-312022-03-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 679 387,00 1 177 023,00
73,2%
1 177 023,00
0,0%
1 223 628,00
4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 531,00 48 541,00
234,1%
48 541,00
0,0%
31 009,00
-36,1%
Zysk (strata) brutto 13 102,00 52 403,00
300,0%
52 403,00
0,0%
24 423,00
-53,4%
Zysk (strata) netto 10 348,00 43 138,00
316,9%
43 138,00
0,0%
20 081,00
-53,4%
Amortyzacja 5 147,00 6 309,00
22,6%
6 309,00
0,0%
8 136,00
29,0%
Aktywa 317 378,00 451 737,00
42,3%
451 737,00
0,0%
495 003,00
9,6%
Kapitał własny 86 709,00 126 616,00
46,0%
126 616,00
0,0%
133 777,00
5,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,64 8,23
46,0%
8,23
0,0%
8,70
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,67 2,80
316,6%
2,80
0,0%
1,30
-53,5%