Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.16, godz. 11:08
kontakt
GRODNO
Półroczne skonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 335 732,00 541 860,00
61,4%
584 327,00
7,8%
597 111,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 612,00 24 485,00
130,7%
21 071,00
-13,9%
10 372,00
-50,8%
Zysk (strata) brutto 10 546,00 24 084,00
128,4%
17 275,00
-28,3%
6 226,00
-64,0%
Zysk (strata) netto 8 411,00 19 320,00
129,7%
13 844,00
-28,3%
4 833,00
-65,1%
Amortyzacja 2 779,00 3 322,00
19,5%
3 931,00
18,3%
4 842,00
23,2%
Aktywa 315 319,00 434 821,00
37,9%
482 647,00
11,0%
522 417,00
8,2%
Kapitał własny 89 455,00 112 877,00
26,2%
135 021,00
19,6%
148 329,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,82 7,34
26,2%
8,78
19,6%
9,64
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 1,26
129,6%
0,90
-28,3%
0,31
-65,1%