Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.07.25, godz. 20:13
kontakt
GRODNO
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-09-302022-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 320 656,00 531 780,00
65,8%
581 353,00
9,3%
595 383,00
2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 209,00 19 883,00
142,2%
19 702,00
-0,9%
9 322,00
-52,7%
Zysk (strata) brutto 8 151,00 19 538,00
139,7%
16 258,00
-16,8%
5 350,00
-67,1%
Zysk (strata) netto 6 449,00 15 666,00
142,9%
13 084,00
-16,5%
4 164,00
-68,2%
Amortyzacja 2 453,00 2 949,00
20,2%
3 752,00
27,2%
4 736,00
26,2%
Aktywa 295 681,00 410 709,00
38,9%
472 125,00
15,0%
531 198,00
12,5%
Kapitał własny 84 040,00 102 375,00
21,8%
126 780,00
23,8%
137 941,00
8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,46 6,66
21,8%
8,24
23,8%
8,97
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,42 1,02
143,0%
0,85
-16,4%
0,27
-68,2%