Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.14, godz. 11:36
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 294 860,00 329 161,00
11,6%
316 082,00
-4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 244,00 15 629,00
39,0%
13 029,00
-16,6%
Zysk (strata) brutto 11 140,00 14 886,00
33,6%
17 979,00
20,8%
Zysk (strata) netto 8 967,00 11 875,00
32,4%
15 597,00
31,3%
Amortyzacja 1 501,00 1 635,00
8,9%
1 725,00
5,5%
Aktywa 410 709,00 403 963,00
-1,6%
451 737,00
11,8%
Kapitał własny 102 375,00 111 020,00
8,4%
126 616,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,66 7,22
8,4%
8,23
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,77
32,4%
1,01
31,3%