Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.05.30, godz. 04:07
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 166,00 147,00
-11,4%
248,00
68,7%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26,00 0,00
---
73,00
---
-39,00
---
Zysk (strata) brutto 20,00 -3,00
---
71,00
---
-33,00
---
Zysk (strata) netto 20,00 -3,00
---
-57,00
---
-33,00
---
Amortyzacja 23,00 12,00
-47,8%
1,00
-91,7%
0,00
---
Aktywa 253,00 245,00
-3,2%
6,00
-97,6%
21,00
250,0%
Kapitał własny -61,00 -64,00
---
-121,00
---
-154,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
-0,09
---
-0,11
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
-0,04
---
-0,02
---