Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.19, godz. 10:48
kontakt
BLUETAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 202,00 220,00
8,9%
203,00
-7,7%
166,00
-18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78,00 30,00
-61,5%
25,00
-16,7%
26,00
4,0%
Zysk (strata) brutto 72,00 29,00
-59,7%
20,00
-31,0%
20,00
0,0%
Zysk (strata) netto 72,00 9,00
-87,5%
20,00
122,2%
20,00
0,0%
Amortyzacja 23,00 24,00
4,3%
23,00
-4,2%
23,00
0,0%
Aktywa 452,00 397,00
-12,2%
377,00
-5,0%
253,00
-32,9%
Kapitał własny -98,00 -97,00
---
-81,00
---
-61,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,07
---
-0,06
---
-0,04
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,01
-86,5%
0,01
100,0%
0,01
0,0%