Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.05, godz. 02:19
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 867,00 20 482,00
8,6%
20 577,00
0,5%
16 957,00
-17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 199,00 487,00
-59,4%
2 059,00
322,8%
1 967,00
-4,5%
Zysk (strata) brutto 1 174,00 474,00
-59,6%
2 048,00
332,1%
1 959,00
-4,3%
Zysk (strata) netto 1 784,00 508,00
-71,5%
2 080,00
309,4%
1 632,00
-21,5%
Amortyzacja 716,00 706,00
-1,4%
747,00
5,8%
754,00
0,9%
Aktywa 108 152,00 104 291,00
-3,6%
101 530,00
-2,6%
116 304,00
14,6%
Kapitał własny 73 650,00 74 158,00
0,7%
76 238,00
2,8%
77 869,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,49 6,53
0,7%
6,72
2,8%
6,86
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-71,3%
0,18
306,7%
0,14
-21,3%