Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 23:07
kontakt
TESGAS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 957,00 20 323,00
19,9%
17 898,00
-11,9%
25 557,00
42,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 967,00 3 139,00
59,6%
-465,00
---
2 546,00
---
Zysk (strata) brutto 1 959,00 2 199,00
12,3%
-475,00
---
2 525,00
---
Zysk (strata) netto 1 632,00 2 054,00
25,9%
-394,00
---
1 728,00
---
Amortyzacja 754,00 768,00
1,9%
738,00
-3,9%
789,00
6,9%
Aktywa 116 304,00 115 711,00
-0,5%
113 298,00
-2,1%
112 871,00
-0,4%
Kapitał własny 77 869,00 79 924,00
2,6%
79 530,00
-0,5%
77 853,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,86 7,04
2,6%
7,01
-0,5%
6,86
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,18
25,7%
-0,04
---
0,15
---