Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.22, godz. 02:43
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-09-302022-12-312023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 568,00 8,00
-98,6%
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -341,00 -2 124,00
---
-655,00
---
-583,00
---
Zysk (strata) brutto -779,00 -1 837,00
---
-756,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) netto -893,00 -1 737,00
---
-753,00
---
-27,00
---
Amortyzacja 82,00 142,00
73,2%
78,00
-45,1%
63,00
-19,2%
Aktywa 577 567,00 582 178,00
0,8%
582 195,00
0,0%
582 251,00
0,0%
Kapitał własny 558 120,00 556 797,00
-0,2%
556 044,00
-0,1%
556 017,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,59
-0,2%
2,58
-0,3%
2,58
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
-0,00
---
0,00
---