Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.06.17, godz. 21:16
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -583,00 -580,00
---
-1 995,00
---
-118,00
---
Zysk (strata) brutto -7,00 -1 336,00
---
-1 249,00
---
-209,00
---
Zysk (strata) netto -27,00 -547,00
---
-1 411,00
---
-208,00
---
Amortyzacja 63,00 63,00
0,0%
97,00
54,0%
0,00
---
Aktywa 582 251,00 582 658,00
0,1%
583 121,00
0,1%
583 524,00
0,1%
Kapitał własny 556 017,00 555 470,00
-0,1%
554 059,00
-0,3%
553 851,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,58 2,58
-0,1%
2,58
-0,2%
2,58
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,01
---
-0,00
---