Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.08.13, godz. 04:19
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -467,00 -1 639,00
---
-1 016,00
---
Zysk (strata) brutto 1 257,00 -7 886,00
---
7 169,00
---
Zysk (strata) netto 1 309,00 -7 743,00
---
6 011,00
---
Amortyzacja 54,00 152,00
181,5%
74,00
-51,3%
Aktywa 564 705,00 562 108,00
-0,5%
558 181,00
-0,7%
Kapitał własny 552 225,00 544 481,00
-1,4%
551 358,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,26
-1,5%
0,26
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---