Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.26, godz. 20:02
kontakt
MAKOLAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 282,00 14 623,00
2,4%
17 871,00
22,2%
14 956,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 255,00 102,00
-91,9%
2 467,00
2 318,6%
-602,00
---
Zysk (strata) brutto 1 507,00 -36,00
---
2 720,00
---
-531,00
---
Zysk (strata) netto 1 116,00 13,00
-98,8%
2 096,00
16 023,1%
-495,00
---
Amortyzacja 365,00 377,00
3,3%
329,00
-12,7%
321,00
-2,4%
Aktywa 30 804,00 32 144,00
4,4%
34 568,00
7,5%
33 164,00
-4,1%
Kapitał własny 21 265,00 21 172,00
-0,4%
23 268,00
9,9%
22 284,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,04 3,03
-0,4%
3,33
9,9%
3,19
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,00
-98,8%
0,30
14 900,0%
-0,07
---