Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.29, godz. 04:23
kontakt
PUNKPIRAT
Roczne skonsolidowane
 2019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 638,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 639,00
Zysk (strata) brutto -5 915,00
Zysk (strata) netto -5 316,00
Amortyzacja 4,00
Aktywa 6 499,00
Kapitał własny 2 476,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02