Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.09.27, godz. 20:36
kontakt
RAEN
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-312021-12-312022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 160,00 284,00
77,5%
670,00
135,9%
16,00
-97,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -749,00 760,00
---
-1 693,00
---
-2 294,00
---
Zysk (strata) brutto -5 245,00 2 313,00
---
-2 394,00
---
-1 956,00
---
Zysk (strata) netto -5 524,00 2 212,00
---
-2 670,00
---
-1 878,00
---
Amortyzacja 0,00 4,00
---
8,00
100,0%
19,00
137,5%
Aktywa 5 410,00 6 236,00
15,3%
4 367,00
-30,0%
1 659,00
-62,0%
Kapitał własny 2 716,00 4 928,00
81,4%
2 877,00
-41,6%
1 099,00
-61,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,22
1 733,3%
0,10
-54,1%
0,04
-63,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,10
---
-0,09
---
-0,06
---